Camión Grua Autocarregant

Destinat a:

Personal que manegi o vagi a manejar, encara que sigui de manera excepcional, una grua hidràulica articulada (grua autoccarregant), per a la càrrega i descàrrega de càrregues des del camió de transport.

Professorat:

Curs impartit per professorat qualificat.

Objectiu:

Informar i sensibilitzar sobre el risc en el maneig de grues hidràuliques articulades (grues autocarregants), potenciar la cultura de seguretat i el comportament segur de la màquina en el seu posicionament, maneig, enganxi i elevació de càrregues, establir unes referències en el maneig pràctic, i adequar-se a les exigències legals de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Inici del curs

Demaneu informació

PLACES LIMITADES