Curs de preparació per al Certificat de Capacitació de Transport

Destinat a:

  • Tots aquells empresaris del transport (autònoms inclosos) que no posseeixen el certificat de capacitació necessari per exercir legalment la seva activitat.
  • Totes aquelles persones que, sense ser transportistes, desitgin obtenir una titulació de gran valor per a l’accés al món laboral del transport per carretera.

Professorat:

Curs impartit per professorat qualificat.

Objectiu:

Preparar l’alumne per a superar l’examen que convoca la Generalitat de Catalunya per a l’obtenció del certificat de capacitació de transport, en qualsevol de les seves dues modalitats:

  • Transport Interior i Internacional de mercaderies
  • Transport Interior i Internacional de viatgers

 

Inici del curs

Demaneu informació.

PLACES LIMITADES