Curs de Plataformes Elevadores

Destinat a:

Personal que manegi o vagi a manejar, encara que sigui de manera excepcional, una plataforma elevadora de persones, amb l’objecte d’elevar fins a una certa altura.

Professorat:

Curs impartit per professorat qualificat.

Objectiu:

Informar i sensibilitzar sobre el risc en el maneig de plataformes elevadores de persones, potenciar la cultura de seguretat i el comportament segur de la màquina en el seu desplaçament, posicionament i en altura, establir unes referències en el maneig pràctic, i adequar-se a les exigències legals de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Conforme amb la norma UNE 58923:2014

Inici del curs

Demaneu informació.

PLACES LIMITADES