Curs de transport de matèries perilloses. Curs d’especialització en el transport de cisternes.

Destinat a:

  • Tots aquells conductors que transportin mercaderies perilloses (combustibles, productes tòxics, pintures, material sanitari, etc…) que han de posseïr l’autorització per a conduir legalment aquests vehicles.
  • Tots aquells conductors que transportin mercaderies perilloses en vehicles cisterna.

Professorat:

Curs impartit per professorat qualificat.

Objectiu:

Preparar l’alumne per a obtenir l’homologació que atorga la Direcció General de Trànsit.

 

Inici del curs

Demaneu informació.

PLACES LIMITADES