Política de Qualitat

 

PDF – Política de Qualitat,
Medi Ambient i Seguretat Viària
 

La política de qualitat d’Autoescoles La Clau està basada en els següents principis:

1. Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives explicites i implicites dels nostres clients i el compliment dels requisits legals.

2. Desenvolupar la nostra organització coherentment per donar la resposta adequada a la situació actual i futura del mercat.

3. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat establerts.

4. Implantar els indicadors de qualitat i seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients.

5. Transmetre la nostra política de qualitat a tots els nostres proveïdors.

6. Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients.

7. Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa.

8. Consolidar el procés de millora continuada en l’acompliment de totes les activitats realitzades en la nostra empresa.

9. Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de l’empresa.

 

Vilafranca del Penedès, 1.12.2008

La Direcció