Permisos

Permisos Autoescola La Clau

Prem els permisos per a ampliar informació

Permís A1

 

Motocicletes lleugeres sense sidecar amb una cilindrada màxima de 125cc, una potencia màxima de 11 Kw i una relació potencia/pes no superior a 0,11 kilovats/kilogram (kw/kg).

Edat mínima: 16 anys

 

Permís A2

 

Motocicletes amb  una potencia màxima de 35 Kw i una relació potencia/pes no superior a 0,2 kW/kg i no derivades d’un vehicle amb més del dobles de la seva potencia.

Edat mínima: 18 anys

 

Permís A

 

Motocicletes i tricicles.

Edat mínima: 20 anys i el permís A2 almenys dos anys. Per a tricicles de motor amb una potència màxima que excedeixi de 15 kW, edat mínima de 21 anys.

 

 

Permís B

 

  • Automòbils els quals la massa autoritzada no excedeixi de 3.500 kg, dissenyats i construïts pel transport de no més de 8 passatgers, a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 Kg.
  • Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle automòbil dels quals autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc amb massa màxima autoritzada sobrepassi els 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 4.250 kg.
  • Tricicles i quadricicles a motor. Edat mínima: 18 anys. No obstant, fins als 21 anys no està permès conduir tricicles a motor de més de 15Kw de potencia.

 

 

Permís C

Automòbils la massa màxima dels quals autoritzada excedeixi de 3.500 kg i el nombre dels quals de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg.

Edat mínima: 21 anys

 

 

Permís D

Automòbils destinats al transport de persones el nombre de les quals de seients, inclòs el del conductor, sigui superior a 9. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg.

Edat mínima: 24 anys

L’obtenció del permís D comporta la concessió del permís D1.

 

 

Permís BE

Vehicles autoritzats a conduir:

Conjunts de vehicles acoblats compostos per:

– Un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís de classe B

– Un remolc amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500kg.

Edat mínima: 18 anys

 

 

Permís B96

 

Vehicles autoritzats a conduir:

Conjunts de vehicles acoblats compostos per:

– Un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de classe B

– Un remolc de més de 750 Kg quan la MMA del conjunt excedeixi de 3.500 sense depassar els 4.250 kg., sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.

Edat mínima: 18 anys

 

Permís CE

Conjunts de vehicles acoblats, composts per un vehicle automòbil dels quals autoritza a conduir el permís de classe C i un remolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 750 kg.

– Es pot expedir als titulars del permís classe B en vigor.

– No implica la concessió dels següents permisos: A1 i A.

Edat mínima: 21 anys

 

 

Llicència AM

Ciclomotors de dos o tres rodes i quadricicles.

Edat mínima: 15 anys. Fins als 18 anys no es permetrà la conducció amb passatgers.

 

 

Condicions necessàries

Tenir la residència normal a Espanya o, de ser estudiant, demostrar la qualitat de tal durant un període mínim continuat de 6 mesos en territori espanyol, i haver complert l’edat requerida.

No estar privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors, ni trobar-se sotmès a suspensió o intervenció del que es posseeixi.

Reunir les aptituds psicofisiques requerides en relació amb la classe de permís que se sol.liciti.

Ser declarat apte per la Prefectura Provincial o Local de Tràfic en les proves teòriques i pràctiques, en relació amb la classe del permís sol.licitat.